Creative Marketing

Sponsored link: Download Creative Marketing
marketing plan - welsh
Nodau’r cynllun marchnata hwn yw: • • • Rhoi sylw i’r materion y tynnwyd sylw atynt yn yr ymchwil a’r strategaeth ddilynol Gosod sylfeini cyflawni’r amcanion a bennwyd yn y strategaeth Darparu fframwaith ar gyfer mesur a datblygu gweithgareddau marchnata hirdymor Nid yw’r cynllun marchnata hwn yn ddiweddariad nac yn disodli cynllun presennol. Ni edrychwyd ar fater marchnata llyfrgelloedd yng Nghymru fel hyn o’r blaen. Cam gyntaf yw’r cynllun hwn, felly, i gyflawni ‘diwylliant o farchnata’ o fewn .

Language: welsh
PDF pages: 32, PDF size: 0.89 MB
Report
marketing research report (based actual stephan sorger
Language: welsh
PDF pages: 22, PDF size: 0.36 MB
Report
marketing viral cursosmam
Language: welsh
PDF pages: 11, PDF size: 0.21 MB
Report
3579 creative industries review w 3.indd
Roedd y Strategaeth Diwydiannau Creadigol a fabwysiadwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (Llywodraeth y Cynulliad) yn 2004 yn deillio o’r gred bod y sector hwn yn un hollbwysig i Gymru. Ar hyn o bryd, nodir bod sector y diwydiannau creadigol yn un o chwe sector sy’n strategol bwysig i economi Cymru, ochr yn ochr â biowyddoniaeth, iechyd, gwasanaethau ariannol, y sector modurol ac awyrofod. Yn ogystal, mae’r dull sector a fabwysiadwyd gan y Llywodraeth yn enwi telathrebu a TGCh fel un o dri sector craidd .

Language: welsh
PDF pages: 72, PDF size: 0.25 MB
Report
is market reactions and corporate philanthropy: a case study of
Language: welsh
PDF pages: 25, PDF size: 0.47 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Cymraeg ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.